گردویار آموزش مالتی مدیا Solidworks 2014 + 2015 Update

(1 بررسی مشتری)

۴۰۰.۰۰۰ ریال

مقایسه

توضیحات

شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:045467-02080-8

گردویار آموزش جامع سالید ورکز ۲۰۱۴ به همراه به روز رسانی‌های نسخه ۲۰۱۵

ویژگی‌های گردویار

• دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس
• کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)
• بالاترین کیفیت صدا و تصویر
• دارای مثال‌های کاربردی
• به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی
• به همراه نسخه کامل نرم‌افزار
• دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها
• سازگار با سیستم‌عامل ویندوز

مدرسین گردویار

• با همراهی مدرسان حرفه‌ای و متخصص
• دارای بیش از ۲۰۰۰ ساعت سابقه تدریس
• دارای تجربه تدریس در مراکز آموزشی معتبر کشور

توضیحات تکمیلی

کد محصول

1126

برند

گردو

نوع دیسک

DVD9

تعداد دیسک

دو عدد لوح فشرده

سیستم عامل

ویندوز

گردویار آموزش جامع سالید ورکز ۲۰۱۴ به همراه به روز رسانی‌های نسخه ۲۰۱۵

فصل اول: معرفی نرم افزار

۱. مقدمه
۲. معرفی نرم‌افزار
۳. شروع کار با نرم‌افزار
۴. کار با منوهای نرم‌افزار
۵. ذخیره کردن فایل‌ها در SolidWorks
۶. آشنایی با Help و Tutorial نرم‌افزار SolidWorks

فصل دوم: معرفی محیط part

۱. معرفی نسل‌های نرم‌افزارهای مدلسازی
۲. معرفی فضای سه بعدی و دو بعدی در نرم‌افزار
۳. معرفی مراحل طراحی
۴. کلیدهای میانبر و نحوه شخصی‌سازی نوار ابزار

فصل سوم: ایجاد قالب واحد ها در محیط Part

۱. تفاوت محیط Sketch و محیط Part
۲. تغییر واحدها در محیط Part
۳. ایجاد Template از محیط Part

فصل چهارم: دستورات پایه در محیط Sketch

۱. دستور Line
۲. دستور CenterLine
۳. دستور Circle و Arc
۴. دستور Rectangle
۵. دستور Polygon
۶. دستور Slot
۷. دستور Spline
۸. دستور Style Spline
۹. دستور Equation Driven Curve
۱۰. دستور Fit Spline
۱۱. دستور Ellipse و Partial Ellipse
۱۲. دستور Conic و Parabola
۱۳. دستور Text

فصل پنجم: مقید کردن طرح محیط Sketch

۱. مفهوم طرح‌‌های مقید
۲. نحوه اعمال و ویرایش قیود هندسی
۳. نحوه اعمال و ویرایش قید اندازه
۴. اندازه‌های متوالی یا Ordinate Dimension
۵. قید‌ گذاری اتوماتیک
۶. طرح‌های Over defined
۷. اندازه‌های شناور
۸. سایر قیود نسبت (بخش اول)
۹. سایر قیود نسبت (بخش دوم)
۱۰. قیود مربوط به دایره و کمان
۱۱. قیود مربوط به Slot
۱۲. جمع‌بندی قیود هندسی

فصل ششم: تمرینات محیط Sketch

۱. مراحل ایجاد اسکچ مقید
۲. تمرین اول: مراحل رسم طرح ۲‌بعدی مقید
۳. تمرین دوم: مراحل رسم طرح ۲‌بعدی مقید
۴. تمرین سوم: مراحل رسم طرح ۲‌بعدی مقید
۵. تمرین چهارم: مراحل رسم طرح ۲بعدی مقید
۶. تمرین پنجم: مراحل رسم طرح ۲‌بعدی مقید

فصل هفتم: دستورات ویرایشی محیط Sketch

۱. دستور Fillet
۲. دستور Chamfer
۳. دستور Mirror
۴. قید هندسی Symmetric
۵. دستور Dynamic Mirror
۶. دستور Trim – بخش اول
۷. دستور Trim – بخش دوم
۸. دستور Extend
۹. دستور Split
۱۰. دستور Offset
۱۱. دستور Jog Line
۱۲. تکرار منظم توسط Linear Pattern
۱۳. تکرار منظم توسط Circular Pattern
۱۴. دستور Move Entities
۱۵. دستور Copy Entities
۱۶. دستور Rotate Entities
۱۷. دستور Scale Entities
۱۸. دستور Stretch Entities
۱۹. تغییر صفحه یک Sketch
۲۰. روش‌های استفاده از عناصر کمکی
۲۱. روش انتخاب موضوعات در محیط Sketch
۲۲. انتقال طرح از فایل‌های DXF و DWG به محیط Sketch
۲۳. ایجاد Sketch از یک طرح اولیه
۲۴. بررسی Sketch برای رفع ایرادهای احتمالی
۲۵. دستور Rapid Sketch
۲۶. دستور Convert Entities
۲۷. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال اول)
۲۸. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال دوم)
۲۹. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال سوم)
۳۰. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال چهارم)
۳۱. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال پنجم)
۳۲. استفاده از دستورات ویرایش محیط Sketch (مثال ششم)

فصل هشتم: محیط سه بعدی و دستور EXTRUDE

۱. معرفی محیط مدلسازی سه بعدی
۲. مراحل ایجاد یک طرح سه بعدی
۳. شرایط Sketch برای تبدیل شدن به مدل سه بعدی
۴. نحوه جابجایی و دوران مدل‌های سه بعدی
۵. وضعیت نمایش مدل
۶. دستور Section View
۷. دستور Extrude
۸. روش‌های اجرای دستور Extrude
۹. روش‌های ویرایش دستور Extrude
۱۰. گزینه Merge Result
۱۱. تعیین End Condition در دستور Extrude
۱۲. راستای Extrude
۱۳. گزینه Draft در دستور Extrude
۱۴. گزینه Thin Feature در دستور Extrude
۱۵. Select Contour و Sketchهای مشترک
۱۶. وضعیت From یا Start condition در دستور Extrude
۱۷. دستور Cut Extrude
۱۸. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال اول)
۱۹. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال دوم)
۲۰. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال سوم)
۲۱. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال چهارم)
۲۲. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال پنجم)
۲۳. ایجاد مدل سه بعدی توسط دستور Extrude و Cut Extrude (مثال ششم)

فصل نهم: دستور Revolve و نحوه استفاده

۱. بررسی هندسه‌های ایجاد شده توسط دستور Revolve
۲. دستور Revolve
۳. شرایط Axis of revolution در دستور Revolve
۴. وضعیت Thin feature‌ در دستور Revolve
۵. وضعیت Select Contour در دستور Revolve
۶. دستور Cut Revolve
۷. ایجاد مدل توسط دستور Revolve و Cut Revolve (مثال اول)
۸. ایجاد مدل توسط دستور Revolve و Cut Revolve (مثال دوم)
۹. ایجاد مدل توسط دستور Revolve و Cut Revolve (مثال سوم)
۱۰. ایجاد مدل توسط دستور Revolve و Cut Revolve (مثال چهارم)

فصل دهم: زبانه Reference Geometry و نحوه استفاده

۱. معرفی صفحات و مدیریت کردن آنها
۲. روش‌های ایجاد صفحه توسط دستور Plane
۳. ایجاد مدل توسط صفحات کمکی (مثال اول)
۴. ایجاد مدل توسط صفحات کمکی (مثال دوم)
۵. ایجاد مدل توسط صفحات کمکی (مثال سوم)
۶. دستور Axis
۷. دستور Coordinate System
۸. دستور Point
۹. دستور Center of Mass
۱۰. دستور Live Section Plane
۱۱. دستور Grid System

فصل یازدهم: زبانه Curves و نحوه استفاده

۱. دستور Split Line
۲. دستور Project Curve
۳. دستور Composite Curve
۴. دستور Curve Through XYZ Points
۵. دستور Curve Through Reference Points
۶. دستور Helix & Spiral

فصل دوازدهم: دستور Sweep و نحوه استفاده

۱. هندسه‌های ایجاد شده توسط دستور Sweep
۲. وضعیت Profile و Path در دستور Sweep
۳. گزینه Selection Manager در دستور Sweep
۴. موضوعات قابل استفاده برای مسیر حرکت
۵. استفاده از خطوط راهنما (Guide Curve) در دستور Sweep
۶. استفاده از چندین Guide Curve
۷. تنظیمات دستور Sweep ( بخش اول)
۸. تنظیمات دستور Sweep (بخش دوم)
۹. تنظیمات دستور Sweep (بخش سوم)
۱۰. ایجاد رزوه توسط دستور Sweep
۱۱. دستور Swept Cut
۱۲. ایجاد رزوه توسط دستور Swept Cut

فصل سیزدهم: دستور Loft و نحوه استفاده

۱. هندسه‌های ایجاد شده توسط دستور Loft
۲. اصول ایجاد یک Loft
۳. انواع پروفیل‌ها در دستور Loft
۴. Selection Manager در دستور Loft
۵. Guide Curveها در دستور Loft
۶. Start Constraint و End Constraint در دستور Loft
۷. تعداد خطوط در پروفیل‌ها دستور Loft
۸. دستور Centerline
۹. اضافه کردن Section به دستور Loft
۱۰. دستور Lofted Cut
۱۱. گزینه Close Loft

فصل چهاردهم: طراحی رزوه

۱. ایجاد رزوه توسط دستور Cosmetic Thread
۲. ایجاد رزوه توسط دستور Hole Wizard

فصل پانزدهم: مجموعه Pattern و دستورات مرتبط

۱. معرفی مجموعه دستورات Pattern
۲. دستور Mirror
۳. دستور Linear Pattern
۴. تنظیمات دستور Pattern
۵. دستور Circular Pattern
۶. دستور Curve Driven Pattern
۷. دستور Sketch Driven Pattern و Table Driven Pattern
۸. دستور Fill Pattern

فصل شانزدهم: زبانه Feature و دستورات ویرایشی

۱. دستور Draft
۲. دستور Shell
۳. دستور Rib
۴. دستور Wrap
۵. دستور Filet
۶. دستور Chamfer

فصل هفدهم: تعیین ماده و استخراج خروجی های ابعادی

۱. تعیین جنس در SolidWorks
۲. استخراج اطلاعات ابعادی
۳. استخراج اطلاعات سطحی و حجمی
۴. اضافه کردن سنسور در SolidWorks

فصل هجدهم: محیط Assembly یا مونتاژ

۱. معرفی محیط مونتاژ
۲. وارد کردن قطعات به محیط مونتاژ
۳. معرفی Mate ها در محیط مونتاژ
۴. روش‌های ویرایش Mate
۵. دستور Smart Mate
۶. بررسی تداخل‌ها در محیط مونتاژ
۷. ویرایش قطعات در محیط مونتاژ
۸. تغییر وضعیت نمایش قطعات در محیط مونتاژ
۹. قطعات استاندارد یا Toolbox
۱۰. نوار ابزار Toolbox
۱۱. Pattern در محیط مونتاژ

1 دیدگاه برای گردویار آموزش مالتی مدیا Solidworks 2014 + 2015 Update

  1. 1

    1

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه