کاربر گرامی وارد شوید یا به ما بپیوندید !

خانه گردومقالات

تنظیم قوانین Do Not Disturb در اندروید 6.0

اندروید 5.0Do Not Disturb را معرفی کرد. ویژگی که اجازه می‌داد برای زمان خاصی در روزهای مشخص تمام notificationهای گوشیتان را به حالت silent درآورید. این ویژگی در آن زمان Interruptions نام گرفت. در اندروید 6.0 این ویژگی به Do Not Disturb تغییر نام یافته و قوانین آن قابل پیکربندی می‌باشد. این قوانین به شما اجازه می‌دهند سناریوهای متفاوتی را برای اجرای Do Not Disturb تعریف کنید. این قوانین بر اساس زمان، رویداد یا تقویم قابل پیاده‌سازی هستند. این ویژگی با وجود ابتدایی بودن بسیار مفید است. در اینجا با نحوه‌ی ساخت قوانین برای ویژگی Do Not Disturb در اندروید 6.0 آشنا می‌شویم.

به منظور ساخت یک قانون برای Do Not Disturb، به قسمت Settings رفته و در پایین بخش Sound & notification روی Do not disturb بزنید. در صفحه‌ی Do not disturb گزینه‌ی “Automatic rules” را لمس کنید. در اینجا لیستی از قوانین از پیش تنظیم شده مشاهده می‌کنید. این قوانین به شما اجازه می‌دهد زمان جداگانه‌ای را برای Do not disturb تنظیم کنید تا در آخر هفته‌ها یا در طول هفته یا برای یک رویداد خاص فعال شود. وقتی Do not disturb را برای یک رویداد خاص فعال می‌کنید، می‌توانید مشخص کنید برای رویدادهای کدام تقویم فعال شود.

اگر قوانین از پیش تنظیم شده پاسخگوی نیاز شما نیست می‌توانید قوانین خودتان را بسازید. برای ساخت یک قانون شخصی Add Rule را بزنید. نامی برایش انتخاب کنید و تعیین کنید که بر مبنای زمان، تاریخ یا رویداد باشد.برای قوانینی که بر اساس رویداد هستند باید مشخص کنید که رویدادهای کدام تقویم را مبنای کار قرار دهد. قوانینی که بر اساس زمان تعریف می‌شوند به شما اجازه می‌دهند روز یا بازه‌ی زمانی دلخواهی را برای راه‌اندازی Do not disturb انتخاب کنید. این قوانین بر اساس صلاح‌دید شما می‌توانند فعال یا غیرفعال شوند.قوانین مربوط به Do not disturb قطعا بسیار مفید هستند اما نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. شاید یک app مکمل بتواند این ضعف را پوشش دهد.

منبع

نظرات خوانندگان