کاربر گرامی وارد شوید یا به ما بپیوندید !

Microsoft Project

Microsoft Project 2010 یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی مدیریت پروژه و روند مراحل کاری مدیران می باشد که توسط این نرم افزار می توانید پروژه خود را مدیریت و کنترل نمایید. Microsoft Project 2010با قدرت به نیازهای سازمان های بزرگ پاسخگو است. هم چنین با کمک این نرم افزار می توانید به Microsoft SharePoint تیم خود متصل شده و از میزان همکاری دیگران آگاه شوید.


برخی از ویژگی های Microsoft Project 2010:

  • مدیریت بخش های پروژه به صورت گسترده و جامع
  • دارای زمانبند خودکار برای انجام کارها
  • بهبود رابط کاربری
  • گزینه های نمایشی جدید
  • سفارشی سازی ساده تر
  • دارای کنترل کاربری قابل برنامه ریزی
  • همکاری ساده تر
  • سازگاری با نسخه های قبلی
  • و...